Proekte

Proekte

 

Aktivitete projektuese

 

ARSHMPM

E-medika

Ne jemi më të mirët

Projekte të ndryshme të Qytetit të Shkupit

Oratori

Projekt për modernizim të arsimimit

Projekti SEA

E-Shkolla ( USAID)

Shkollat të cilat e përmirësojnë shëndetin (Qyteti i Shkupit)
Aleanca për kyçjen e romëve në arsimim (MASH)
Kuptimi i konfliktit
I EARN
Promovimi i vlerave humane (ICRC)
Me lexim dhe shkrim drejt mendimit kritik

Klubi multi kulturor

Shfaqje humanitare të interpretuara dhe të shkruara nga nxënësit e shkollës(2014/2015;2015/2016)

Aktiviteti humanitar i bashkësisë NDËRTOJMË ARDHMËRI për mbledhjen e ushqimit, rrobave, mbathjeve etj, për familje me ndihmë sociale

 

MEF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Në periudhën prej 10-13 maj të vitit 2015 , ekipi i SHMMQSH “Dr Pançe Karagjozov” i udhëhequr nga Lupka Kungullovska (profesoreshë e lëndës së biologjisë) dhe Marko Naumovski (nxënës i rregullt i vitit të tretë-motër medicinale , kanë marrë pjesë në garën e 25-të ndërkombëtare (për biologji , kimi dhe fizikë ) të organizuar nga ana e MEF EDUCATIONAL INSTITUTIONS e mbajtur në Turqi-Stamboll. Ekipa e shkollës tonë u prezantua me temën “Helmi i Vipera ammodytes – Me mundësi shërimi të pacientëve me sëmundjen hemofili” ku e fituan edhe vendin e tretë nga sfera e biologjisë. Gjithsej 981 projekte të lajmëruara , 105 prej tyre ishin të zgjedhura në tri territore nga ana e komisionit përkatës. Morën pjesë ekipe nga Shqipëria , Azerbejxhani , Bellorusia , Bullgaria , Bosnja dhe Hercegovina , Etiopia , Filipina , Kroacia , Suedia , Italia , Katari , Latvia , Sllovenia , Sërbia , Turkmenistani , Hungaria , Kosova , Iraki , Ukraina , Qipro , Polonia , Gruzija , Malezia , Mali i Zi , Rumania , mes të cilave edhe Maqedonia.

Gazeta Shkollore

Teatri i forumit për ditën ndërkombëtare të paqes që u mbajt në на 21.09.2012- Me rastin e ditës së paqes, të premten pasdite në gjimnazin ,,Nikolla Karev,, u mbajt teatër forum për fëmijët anëtarë në klubet paqësore nga shkollat SHMMQSH ,,Dr.Pançe Karagjozov,, dhe SHMQSH ,,Zdravko Cvetkovski,, dhe gjimnazi ,,Nikolla Karev,,. Me këtë ngjarje si dhe shumë herë deri tash organizatorë, ambasada e parë e fëmijëve në botë ,,Megashi,, , përkujtoi rëndësinë e paqes si kusht për krijimin e një bote më të mirë për fëmijët dhe të gjithë banorët e Maqedonisë, Ballkanit dhe Botës.
Porosi paqësore Mars 2012Edukim Paqësor 2011/12 porosi paqësore
Seminar për aftësi jetësore
пула 2011    www.e-medica.hr
galeri me fotografi për ditët e e-medicinës ,nëntor 2011

Oratori

http://www.e-medica.hr/Default.aspx?tabid=1749