• img

  СМУГС Д-р "Панче Караѓозов"

  Знаењето е моќ , здравјето е најголемо богатство

  Дознај повеќе
 • img

  Подобра едукативна средина

  Ги поставуваме темелите на новите кадри на идните професионални здравствени работници.

  Know More
 • img

  Проекти

  Преку разновидни проекти, постепено се искачуваме кон врвот.

  Know More

За нас

СМУ на град Скопје Д-р ,, Панче Караѓозов,, врши четиригодишна средно стручна едукација на кадри од областа на здравството , преку оспособување за стекнување на знаења од општообразовни и стручни наставни предмети, како и примена на стекнатите практични умеења и вештини во професионалната работа и натамошното образовение.

Зошто ние

Ученици

Учениците активно партиципираат во проектните активности, кои поовеќето ги реализираат на нивна иницијатива.

Најдобри професори

Нудиме најдобар кадар на професори,кои предавањата ги оддржуваат преку интерактивна настава и се во постојана комуникација со учениците.

Практична настава

Се оддржува во просториите на училиштето и во просториите на клиниките.

Проекти

Учество на МАССУМ во различни категории, учество во програми за размена на ученици,разни интерни училишни проекти